Hotline
0982190605

Tháng 11
26
Hội chợ triển lãm Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên đề về máy móc thiết bị sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm
Triển lãm Công nghệ và thiết bị chuyên đề về máy móc thiết bị sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tháng 09
25
TECHFEST HAI PHONG 2020 - NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐMST HẢI PHÒNG LẦN THỨ 4
Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài thành phố giới thiệu sản phẩm và thu hút các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của thành phố.