Hotline
0836949915

Giới thiệu

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/1/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng và triển khai Quyết định số 28/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo: “Truy xuất nguồn gốc - Nâng tầm thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa - Kết nối 15 sản phẩm vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia”.

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 30 tháng 8 năm 2023 (thứ tư).

Nội dung chương trình:  theo file đính kèm.

Địa điểm : Hội trường tầng 1, trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Số 1, Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Truy xuất nguồn gốc - Nâng tầm thương hiệu và nâng cao

giá trị sản phẩm, hàng hóa - Kết nối 15 sản phẩm vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia”

 

 

Thời gian : 1/2 ngày, ngày 30/8/2023 (thứ tư).

Địa điểm : Hội trường tầng 1, trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Số 1, Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

TT

Thời gian

Nội dung chi tiết

Đơn vị thực hiện

1

8h00’ - 8h30’

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

2

8h30’ - 8h45’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

3

8h45’ - 9h00’

Phát biểu khai mạc

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

4

9h00’- 9h15’

Phát biểu của Lãnh đạo Tổng cục TĐC

Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5

9h15’ - 9h35’

 

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và kết quả hỗ trợ thí điểm 15 sản phẩm xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng

6

9h35’ - 9h55’

 

Vai trò của truy xuất nguồn gốc giúp nâng tầm thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

7

9h55’ - 10h15’

 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thông qua Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia

Trung tâm mã số mã vạch quốc gia

8

10h15-10h30’

Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thời gian qua tại các doanh nghiệp của thành phố

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

9

10h30’ - 10h45’

Bấm nút kết nối 15 sản phẩm vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc Quốc Gia

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường; Lãnh đạo Tổng cục TĐC; Giám đốc Sở KH&CN; Đại diện lãnh đạo 03 doanh nghiệp có sản phẩm kết nối.

10

10h45’ - 11h00’

Phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường

11

11h00’- 11h15’

Tổng kết, bế mạc Hội thảo

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Nhà tài trợ