Hotline
0836949915

Tháng 09
19
Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc
Để thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ nước ngoài thông qua kết nối, liên kết, hợp tác, Trung tâm Phát triển khoa học- công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp với Công viên công nghệ Chungbuk (Hàn Quốc) tổ chức Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Tháng 06
09
Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối cung- cầu công nghệ, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ của thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Văn phòng đại diện bộ phận KH&CN Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).
Tháng 09
27
SỰ KIỆN KẾT NỐI KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2022
Sự kiện được tổ chức với mục tiêu giúp các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm tìm kiếm, phát triển thị trường và kết nối với những khách hàng tiềm năng, quan tâm tới sản phẩm/ giải pháp của đơn vị và hướng tới giao dịch thành công.
Tháng 09
13
Phiên kết nối Cung cầu Công nghệ trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản
Giới thiệu, kết nối tìm hiểu các giải pháp, công nghệ trong lĩnh vực bảo quản nông sản, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và kết nối với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.
Tháng 06
29
Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Israel
Các giải pháp/ sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp; công nghệ nước; an toàn an ninh mạng;...của Israel được giới thiệu, kết nối tại chương trình.
Tháng 05
19
Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Đài Loan
Nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp cùng hiệp hội Phát triển Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục Đài - Việt tổ chức Phiên kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Đài Loan.