Hotline
0982190605

Tháng 11
24
Kết nối giao thương trực tuyến Việt Nam - Hàn Quốc
Nhằm hỗ trợ xúc tiến kết nối giao thương giữa các DN Việt Nam và DN Hàn Quốc, Công ty CP BRS Việt Nam tổ chức SỰ KIỆN KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Tháng 10
19
SỰ KIỆN KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ KẾT NỐI KINH DOANH  CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 2021
“Sự kiện kết nối đầu tư và kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2021” hoạt động sự kiện khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài thành phố và nước ngoài đầu tư trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp, qua đó dần hình thành và phát triển mạng lưới nhà đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST của thành phố; tìm kiếm, kết nối khách hàng để mua hoặc đặt hàng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tháng 07
20
Phiên kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản 2021
Thực hiện Nhiệm vụ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức “Phiên kết nối cung cầu công nghệ trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản 2021”
Tháng 06
24
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc dự án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 12
11
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 11/12
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 12
02
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 11
20
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản là chuỗi các sự kiện thuộc Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 11
03
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU VIỆT NAM - HÀN QUỐC
Phiên kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc là chuỗi các sự kiện trong Đề án "Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.