Hotline
0836949915

Giới thiệu

Nhằm khái quát và tổng hợp về chất lượng, cách thức tư duy về vai trò và hướng tiếp cận hiệu quả về quản lý chất lượng tại hiện trường sản xuất. Cung cấp kiến thức nền tảng về cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất theo chu trình PDCA mang tính ứng dụng thực tiễn cho các doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức Khóa đào tạo: “Cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất” (Nền tảng kiểm soát, duy trì và cải tiến quản lý Chất lượng sản phẩm)

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 15/12/2020

- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Sở Khoa học và Công nghệ, số 1, Phạm Ngũ Lão, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Thành phần tham dự: Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng; Nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối…)

- Giảng viên: Chuyên gia cao cấp về QLCL, QLSX: Trần Hữu Anh Tuấn

          - Kinh phí: 3.000.000 đ/1 học viên/ khóa. Được hỗ trợ một phần từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của thành phố, mỗi học viêtham dự khóa học chỉ phải đóng 500.000 VNĐ/ học viên/ khóa.

          - Thời gian đăng ký: Trước ngày 07/12/2020.

          - Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Số 01 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại 0225.3640748; Fax: 0225.3757.110; Email: sukien@isc1.vn; Web:sukien.isc1.vn. Mr. Nguyễn Thế Anh; Đi động/Zalo: 083 694 9915

          Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

KHÓA ĐÀO TẠO:
CÁCH THỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
~
Nền tảng kiểm soát, duy trì và cải tiến quản lý Chất lượng sản phẩm ~

   

Mục đích

Khóa đào tạo khái quát và tổng hợp về chất lượng, cách thức tư duy về vai trò và hướng tiếp cận hiệu quả về quản lý chất lượng tại hiện trường sản xuất.
Cung cấp kiến thức nền tảng về cách thức kiểm soát chất lượng tại hiện trường sản xuất theo chu trình PDCA mang tính ứng dụng thực tiễn cho các doanh nghiệp.     

Đối tượng

Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng; Nhân viên khu vực sản xuất (bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối…)

Giảng viên

Chuyên gia: Trần Hữu Anh Tuấn
- Chuyên gia Quản lý chất lượng
- Chuyên gia tư vấn Quản lý sản xuất tinh gọn MONOZUKURI
- Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
- Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.

Ngày

Nội dung đào tạo

Ngày 1:

Phần I: Khái quát về Quản lý chất lượng

 

1. Chất lượng là gì?

 

2. Quản lý chất lượng

 

3. Cách tư duy về quản lý chất lượng.

 

Phần II: Hoạch định kiểm soát chất lượng

 

1. Chuẩn bị các tài liệu kiểm soát chất lượng: B3ng quy trình QC; SOP; Biều mẫu QC

 

2. Các giai đoạn kiểm tra sản phẩm

 

3. Phương án lấy mẫu theo AQL - ISO 2859-1

 

4. Kiểm soát dụng cụ đo

 

5. Trạng thái kiểm tra và thử nghiệm - Truy vết nguồn gốc sản phẩm

 

6. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Ngày 2:

Phần III: Bảy công cụ kiểm soát chất lượng

 

1. Checksheet - Phiếu kiểm tra: Thu thập dữ liệu cần thiết

 

2. Biểu đồ Pareto: Phân tích và tìm ra lỗi trọng yếu

 

3. Biểu đồ nhân quả: Truy tìm nguyên nhân gốc rễ

 

4. Biểu đồ Histogram: Phát hiện sự cố thông qua tình trạng phân bố dữ liệu

 

5. Biểu đồ kiểm soát: Phát hiện bất thường trong dây chuyền sản xuất hoặc lỗi sản phẩm

 

6. Biểu đồ phân tán: Tìm mối liên hệ tương quan giữa 2 yếu tố

 

7. Đồ thị khác: Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.

 

ø Hướng dẫn thực hành các công cụ trên Excel

 

Phần IV: Cải tiến chất lượng

 

1. Hành động khắc phục - phòng ngừa

 

2. Các bước giải quyết vấn đề về QC

Lưu ý: Khóa học này sẽ có hướng dẫn thực hành trên Excel nên các a/c vui lòng đem theo Laptop

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm