Hotline
0836949915

Giới thiệu

Nhằm thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020; góp phần năng cao kỹ năng xây dựng dự án kêu gọi đầu tư, kỹ năng thuyết trình, và giới thiệu chào bán sản phẩm cho doanh nghiệp lớn, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Khóa đào tạo "Kỹ năng cần thiết cho dự án khởi nghiệp tham gia kết nối đầu tư kết nối kinh doanh 2020".

- Đối tượng tham gia: 

  + Các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký tham gia Sự kiện kết nối đầu tư và kết nối kinh doanh năm 2020;

  + Các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm đến hoạt động tìm kiếm đầu tư, hợp tác bán hàng và bồi dưỡng kỹ năng liên quan đến hoạt động đầu tư bán hàng.

Hình ảnh sự kiện

Lịch trình

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm