Hotline
0836949915

Giới thiệu

Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật canh tác cây hành, tỏi theo hướng VietGap”

*Thành phần tham dự:

- Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo – Sở KH&CN; Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; Trạm Khuyến nông Kiến Thụy – Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng; Hội Nông dân huyện, UBND Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.

- Đại biểu Hội viên Nông dân; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

*Thời gian: Vào hồi 7h30 ngày 22 tháng 10 năm 2021

*Địa điểm: Hội trường UBND Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm