Hotline
0836949915

Giới thiệu

Thực hiện Nhiệm vụ “Xúc tiến, kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3383/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2019, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng tổ chức “Sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”:
- Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 24/6/2021 
- Địa điểm: Tầng 1 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Hình thức kết nối:
- Kết nối trực tuyến 1-1 thông qua giải pháp hội nghị truyền hình giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Hàn Quốc

Hình ảnh sự kiện

Các đơn vị bên cung

Tên đơn vị Quốc gia Tác vụ

Lịch trình

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHI TIẾT

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

07h30 - 08h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

2

08h00 - 08h10

Tuyên bố do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

3

08h10 - 08h20

Phát biểu khai mạc, đề dẫn

Lãnh đạo Trung tâm

4

08h20 - 08h30

Chia sẻ, hướng dẫn cách thức kết nối 

Ban tổ chức

5

08h30 - 09h30

Các Doanh nghiệp thuyết trình giới thiệu công nghệ, thiết bị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự chương trình

6

09h30 - 11h20

Kết nối 1-1 doanh nghiệp tại các bàn kết nối trực tiếp và trực tuyến

Các doanh nghiệp

7

11h20 - 11h30

Tổng kết sự kiện kết nối

Ban tổ chức

Nhà tài trợ