Hotline
0836949915

Giới thiệu

Thực hiện dự án “Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)  đồng tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc”, cụ thể như nhau:

Thời gian: 1/2 ngày từ 08h00 ngày 11/12/2020 (sáng thứ 6)

Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội

 

Thành phần tham gia:

1. Bên cung: Doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đang chào bán công nghệ, thiết bị trong cơ khí chế tạo, tự động hóa, công  nghiệp hỗ trợ, nhà máy thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến bảo quản hàng nông lâm thủy sản;

 

2. Bên cầu: Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp và có nguồn cung công nghệ, thiết bị phù hợp để tìm hiểu, đầu tư đổi mới công nghệ;

 

Hình thức kết nối:
- Kết nối trực tuyến 1-1 thông qua giải pháp hội nghị truyền hình giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Hàn Quốc

 

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia không mất bất kỳ chi phí nào, BTC đã hỗ trợ phiên dịch tại các bàn kết nối

Thông tin Doanh nghiệp Hàn Quốc tham khảo tại: Tài liệu đính kèm (phía dưới)

Hình ảnh sự kiện

Các đơn vị bên cung

Tên đơn vị Quốc gia Tác vụ

Lịch trình

TT

Thời gian

Nội dung chi tiết

Đơn vị thực hiện

1

07h30 - 08h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

2

0800h - 08h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu

đại biểu

Ban tổ chức

3

08h10 - 8h20

Phát biểu khai mạc, đề dẫn

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

4

08h20 - 08h30

Chia sẻ, hướng dẫn cách thức

kết nối

Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo

5

08h30 - 09h40

Các Doanh nghiệp thuyết trình  trực tuyến giới thiệu công nghệ, thiết bị

Các doanh nghiệp

Hàn Quốc

6

09h40 - 11h40

Kết nối 1-1 doanh nghiệp tại các bàn kết nối trực tiếp

và trực tuyến

Các doanh nghiệp

7

11h45 - 12h00

Tổng kết sự kiện kết nối

Ban tổ chức

Nhà tài trợ