Hotline
0836949915

Giới thiệu

Thực hiện dự án “Xúc tiến kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ” thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc”,  cụ thể như sau:

Thời gian: 01 ngày từ 08h30 - 17h00 ngày 03/11/2019 (thứ ba)

Địa điểm: Tầng 1 - Tòa nhà Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Thành phần tham gia:

1. Bên cung là doanh nghiệp Hàn Quốc đang chào bán công nghệ, thiết bị trong cơ khí chế tạo, tự động hóa, công  nghiệp hỗ trợ, nhà máy thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến bảo quản hàng nông lâm thủy sản cụ thể:

- Doanh nghiệp 100% vốn FDI của Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

2. Bên cầu là doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có nguồn cung công nghệ, thiết bị phù hợp để tìm hiểu, đầu tư đổi mới công nghệ.

 

Hình thức kết nối:

- Kết nối trực tiếp 1-1 giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp FDI Hàn Quốc.
- Kết nối trực tuyến 1-1 thông qua giải pháp hội nghị truyền hình giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC: TẠI ĐÂY

 

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký theo Mẫu Phiếu đăng ký được đính kèm phía dưới.

 

HẠN ĐĂNG KÝ: hết ngày 01/11/2020

Ban tổ chức đã bố trí phiên dịch, doanh nghiệp tham dự không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào.

 

-------------------------------------------

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Ms Nhung - Mobile: 0904 163 863

Email: info@isc1.vn

website: www.isc1.vn

 

 

Hình ảnh sự kiện

Các đơn vị bên cung

Tên đơn vị Quốc gia Tác vụ

Lịch trình

Nhà tài trợ