Hotline
0836949915

Giới thiệu

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Tiếp đón đại biểu

Ban tổ chức

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

3

Phát biểu khai mạc hội nghị

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển KH-CN và ĐMST

4

Thực trạng ứng dụng công nghệ Biofloc trong NTTS trên địa bàn Hải Phòng

Trung tâm Khuyến Nông Hải Phòng

5

Nghỉ giải lao

Ban tổ chức

6

Ứng dụng công nghệ Biofloc nuôi cá rô phi thâm canh trong môi trường nước lợ tại Hải Phòng

Ts. Nguyễn Xuân Thành - Viện Tài nguyên và Môi trường biển

7

Thảo luận

Ban tổ chức

8

Tổng kết, bế mạc

Ban tổ chức

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông, UBND xã Minh Tân huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị tập huấn Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi cá nước ngọt tại Hải Phòng

*Thành phần tham dự:

- Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo – Sở KH&CN; Trung tâm Khuyến Nông Hải Phòng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã Minh Tân huyện Kiến Thụy.

- Đại biểu Hội viên Nông dân, Phụ nữ; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

*Thời gian: Vào hồi 7h30 ngày 23 tháng 4 năm 2021

*Địa điểm: Hội trường UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy

Kính mời quý vị đại biểu tới dự để buổi tập huấn được thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.                   

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm