Hotline
0836949915

Giới thiệu

Triển khai Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới; công nghệ môi trường và năng lượng mới năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng chế phẩm vi sinh nhằm phòng và giảm thiểu ảnh hưởng bệnh dịch trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng”

*Thành phần tham dự:

- Trung tâm Phát triển KH-CN và Đổi mới sáng tạo – Sở KH&CN; Viện Tài nguyên và Môi trường Biển; Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân huyện, UBND xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

- Đại biểu Hội viên Nông dân; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

*Thời gian: Vào hồi 7h30 ngày 08 tháng 11 năm 2021

*Địa điểm: Hội trường UBND xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo

Hình ảnh sự kiện

Lịch trình

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm