Hotline
0836949915

Giới thiệu

Triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và tập huấn kỹ thuật, công nghệ năm 2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn: ng dụng một số giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Thành phần: Các Doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, A10 Đồng Tâm, số 276B, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3640.748; Đ/c Nguyễn Thế Anh - DĐ: 0836.949.915;  Email: sukien@isc1.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.

Trân trọng./. 

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Tiếp đón đại biểu

Ban tổ chức

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

3

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Trung tâm ISC

4

+, Thực trạng an toàn thông tin mạng hiện nay;

+, Ứng dụng một số giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Mr. Nguyễn Anh Thao - VNPT

5

Thảo luận; Tổng kết, bế mạc

Ban tổ chức

Nhà tài trợ

Tài liệu đính kèm