Hotline
0836949915

Giới thiệu

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong thành phố nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và giảm thiểu tối đa lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Khóa đào tạo: Kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp” Theo hướng tinh gọn MONOZUKURI .

        - Thời gian: + Lớp 1: 02 ngày, từ ngày 04/11 đến ngày 05/11/2020 (thứ 4,5).

       - Địa điểm: Hội trường tầng 1 Sở Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

   - Thành phần tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp; Giám đốc nhà máy, Quản đốc/phó quản đốc các phân xưởng, trưởng/phó các phòng, ban; phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca... trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

    - Kinh phí: Được hỗ trợ một phần từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của thành phố, mỗi học viêtham dự khóa học chỉ phải đóng 1.000.000 VNĐ/người/lớp học.

    Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký và cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo trên trước ngày diễn ra 15 ngày ( có phiếu đăng ký kèm theo).

     Mọi thông tin, xin liên hệ: Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 01 Phạm Ngũ Lão, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Điện thoại 0225.3640748; Fax: 0225.3757.110; Đ/c Nguyễn Thế Anh - DĐ: 0836949915;  Email: sukien@isc1.vn; Web:sukien.isc1.vn.

     Sau khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

        Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Hình ảnh sự kiện

Diễn giả tham gia

Lịch trình

Nhà tài trợ